Historie - TJ Žďár nad Sázavou - sportovní hala, volejbalové kurty, sportovní oddíly

TJ Žďár nad Sázavou

„Tělovýchovná jednota je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování ve znění pozdějších předpisů. (čl.III. Stanov TJ Žďár nad Sázavou). Sdružuje členy sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů, které přijaly společný název a společnou symboliku. Organizuje zejména vlastní tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se svými zájmy usiluje o zpřístupňování různých forem tělesné kultury především mládeži, ale i dalším zájemcům ze všech vrstev naší veřejnosti.

     Organizovaný sport ve městě Žďár na Moravě vznikl tak jako v jiných městech v roce 1869 založením organizace SOKOL. V té době sdružoval SOKOL 34 členů. V době mezi dvěma světovými válkami postupně vznikly oddíly šachu, kopané, ledního hokeje a cyklistiky.Po roce 1945 existovaly ve městě tři sportovní organizace, SOKOL, SPARTAK a TATRAN (PRŮMSTAV). Během začátku padesátých let postupně vznikaly a též zanikaly různé sportovní oddíly. V roce 1949 košíková, 1951 box (v sokolovně), 1956 volejbal a atletika, 1957 jezdectví,motokros a silniční motocyklisté. V letech 1951 - 1952 došlo ke sloučení všech sportovních organizací do TJ Žďár nad Sázavou. V době sloučení měla TJ 200 členů v 5 sportovních oddílech. V roce 1967 došlo k přejmenování na TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou s 2 500 členy, 2 odbory a 17 oddíly jedna z největších TJ v tehdejším Československu.

V současné době se TJ opět jmenuje TJ Žďár nad Sázavou z.s. Sdružuje přes 700 dospělých a mládeže ve 14 sportovních oddílech a provozuje sportovní halu na Bouchalkách, volejbalové kurty Rybníček a loděnici Yachtclub Velké Dářko.

Sponsored by: cheapgenericsonline.com, buy-abilify-online.com