Oddíly / SPV - TJ Žďár nad Sázavou - sportovní hala, volejbalové kurty, sportovní oddíly

SPV

Kontakty

Hana Kolářová          603 904 748       hanka.kolari@gmail.com
Emilie Benešová        721 122 053      benesovi@cbox.cz
Dana Klusáková        736 188 700       ak.klusakova@seznam.cz
 

 

ASPV - historie    

  Činnost České asociace Sport pro všechny navazuje na snahy našich předchůdců přiblížit     a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti. Hlásíme se k odkazu  dr. Miroslava Tyrše    i jeho následovníků. Čerpáme z práce lékařů, tělovýchovných pedagogů a dalších odborníků, kteří pochopili význam pohybové aktivity pro člověka. Ze zahraničních zkušeností je nám blízké západoevropské pojetí sportu pro všechny, včetně fitness-weless. Máme přátelské styky s řadou podobně zaměřených organizací v Dánsku, Švýcarsku, Německu, Francii a v Itálii. Spolupracujeme se Slovenským svazem rekreační tělesné výchovy a sportu.

Co chápeme pod pojmem „sport pro všechny“? Nepohybujeme se na hranici lidských možností, vítězství v soutěžích nepovyšujeme nad zdraví. Naším cílem je, prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, získat a udržet dobrou kondici a zároveň se odreagovat od denních starostí. Proto musí být naše pohybová aktivita přiměřeně náročná, aby se mladý organismus rozvíjel a u starších se jeho funkce udržovaly na optimální úrovni.

Česká asociace Sport pro všechny nabízí všem zájemcům pestrý výběr účinných pohybových aktivit: všeobecnou gymnastiku, rekreační sporty, aerobik, rytmickou gymnastiku, jógu, zdravotní tělesnou výchovu, psychomotoriku, cvičení a pobyt v přírodě, taneční sport, step, cvičení předškolních dětí, cvičení rodičů s dětmi, tradiční čínská cvičení, přetláčení rukou a další experimentální aktivity, jejichž vhodnost prověřujeme.

Významná je naše publikační metodická činnost i školení cvičitelů. V současnosti působí v organizaci více než dvacet tisíc cvičitelů různých tříd a specializací. Vydáváme časopis „Pohyb je život“ pro cvičitele a organizátory sportu pro všechny, který využívají i učitelé, zapojení do mimoškolní tělesné výchovy. Specifickou formou prezentace ČASPV jsou veřejná tělovýchovná vystoupení, soutěže v pódiových skladbách a soutěže neregistrovaných závodníků.

Tradice a vývoj České asociace Sport pro všechny

             Počátek tradic ČASPV můžeme klást do začátku minulého století, kdy se ve světě i u nás formovalo pojetí moderní tělesné výchovy a sportu. Našimi předchůdci byli členové Sokola, později Svazu ZTV (základní tělesná výchova, potom od r. 1974 Svazu ZRTV (základní rekreační tělesná výchova). Tyto organizace byly sdruženy pod ČSTV. 9.1. 1992 ukončil Svaz ZRTV členství v ČSTV a nastoupil samostanou cestu. Vytvořil občanské sdružení a změnil název na ASPV – asociace Sport pro všechny. V roce 2012 oslaví již 20. výročí svého působení.

Asociace a Sport pro všechny ve Žďáře n. S.

                      Ve Žďáře n. S. máme cvičení rodičů a dětí, předškolních dětí, žactva, žen, mužů a důchodců. Členové našeho odboru vystupovali na všech československých spartakiádách, všesokolských sletech a od r. 1991 pravidelně cvičí na světových gymnaestrádách, kterých bylo zatím s účastí ČR pět. Poslední se konala letos v červenci ve švýcarském Lausanne.

Česká asociace sport pro všechny  - sport pro všechny věkové kategorie od cvičení rodičů s dětmi až po cvičení seniorů. Zahrnuje rovněž cvičení jógy a Tai či.
I touto cestou bychom chtěli  pozvat všechny zájemce o cvičení, nebo rozšířit řady cvičitelů, aby se přihlásili na kontaktní adrese.

Kolářová, ASPV

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšit


Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy:

Sponsored by: cheapgenericsonline.com, buy-abilify-online.com